Sơn chống rỉ cao su clo hóa Thế Hệ Mới

Sơn chống rỉ cao su clo hóa Thế Hệ Mới là loại sơn 1 thành phần. Được sản xuất trên cơ sở nhựa cao su clo hóa tổng hợp, bột màu chống gỉ,..