Sơn chống rỉ Epoxy giàu kẽm Durgo

Sơn chống rỉ Epoxy giàu kẽm Durgo là loại sơn 2 thành phần giàu kẽm gốc epoxy đóng rắn bằng polyamid. Durgo EPZ – C5 là loại sơn có hàm lượng kẽm rất cao và phần trăm thể tích chất rắn cao. Sơn Epoxy giàu kẽm Durgo mang lại khả năng chống ăn mòn tuyệt hảo trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh.