Sơn chống rỉ Epoxy Joton Jones Zinc -S

Sơn lót Jones Epoxy Zinc Rich primer ZRP70 giàu kẽm hai thành phần có chứa bột kẽm đóng rắn bằng Polyamid. Bảo vệ chống ăn mòn và mài mòn.