Sơn chống rỉ Epoxy Chokwang HANA 300

Sơn chống rỉ Epoxy Chokwang HANA 300 là loại sơn epoxy 2 thành phần được tạo bởi nhựa polyamide có hàm lượng kẽm phosphat cao.