Sơn chống rỉ epoxy Đại Bàng S.EP-N1

Sơn chống rỉ Epoxy Đại Bàng S.EP- N1 được chế tạo trên cơ sở nhựa epoxy, bột màu chống rỉ, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt.