Sơn chống rỉ Epoxy giàu kẽm CMC

Sơn chống rỉ Epoxy giàu kẽm CMC là sơn 2 thành phần được chế tạo trên cơ sở nhựa Epoxy, bột kẽm nguyên chất, dung môi các chất phụ gia.