Sơn chống rỉ Epoxy Joton JONES EPO EPP72

Sơn chống rỉ Epoxy Joton JONES EPO EPP72 là sơn lót hệ Epoxy 2 thành phần đóng rắn bằng Polyamide hoặc Amine, lớp sơn chống rỉ cho kim loại.