Sơn chống rỉ Epoxy Jotun Penguard Primer

Sơn chống rỉ Epoxy Jotun Penguard Primer là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy có trọng lượng phân tử cao, đóng rắn bằng polyamide.