Sơn chống rỉ Epoxy Rainbow

Sơn chống rỉ Epoxy RainBow là hệ sơn 2 thành phần có tác dụng chống rỉ tối ưu cho các vật liệu bằng kết cấu thép để sơn trên bề mặt thép trần.