Sơn chống rỉ Epoxy Jotun Penguard primer

Sơn chống rỉ Epoxy Jotun Penguard primer là một lớp phủ polyurethane acrylic hai thành phần hóa học được sử dụng làm lớp phủ trong khí quyển