Sơn chống rỉ Nippon Tilac gốc Alkyd

Sơn chống rỉ Nippon tilac gốc Alkyd là một loại sơn dầu gốc được sử dụng làm lớp lót sơn nước cho bề mặt kim loại trước khi sơn lớp lót tạo màng , bền và đẹp cho kim loại.