Sơn Epoxy chống rỉ Jotun Balloxy Hb Light

Sơn Epoxy chống rỉ Jotun Balloxy Hb Light là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine và là loại sơn không kén bề mặt.